"Sin los niños no habría humanidad. Por lo cual, la humanidad se debe a los niños"

(E. Aragón Sr.)

dimecres, 19 de desembre de 2012

Grups d'experts, autisme i casos concrets


Ahir, a Trastorns del Desenvolupament, cada grup d’experts va exposar el seu cas pràctic.

PERQUÈ ENTENGUEU UNA MICONA MILLOR AIXÒ DELS GRUPS D’EXPERTS, US EN FAIG CINC CÈNTIMS:

Per grups de 4, ens havíem d’especialitzar en un trastorn concret.
Així doncs, teníem un grup especialitzat en Trastorns Auditius, un altre en Trastorns Visuals, un en Trastorn Intel·lectual, un en Trastorn Motor, i el nostre, especialitzat en els Trastorns d’Espectre Autista.

Llavors, un cop havíem fet una recerca d’informació respecte del “nostre” trastorn, cadascun del grup d’experts es desglossava, i cada integrant del grup d’experts passava a formar part de l’equip de cicle d’una escola inventada per nosaltres. Van sortir escoles com Colorins, Sa Sargantana, o Es Caragolet (a la qual jo vaig participar).
La feina de cada expert al seu equip de cicle era explicar el trastorn que havia treballat a la resta de companys de l’equip. Després d’això, vam definir els conceptes bàsics de cada trastorn.

Finalment, ens tornàvem a reunir els grups d’experts, havíem de definir un cas concret d’un infant que tingués el trastorn que havíem treballat prèviament, i una activitat adaptada per aquest nen o nena.

EL CAS DE N’ÀLEX I ACTIVITATS

Com us havia dit, ahir vam exposar aquesta darrera passa de la feina.
El grup d’experts en Trastorns de l’Espectre Autista va inventar el cas de n’Àlex, un nen amb autisme de Kanner i retard mental, que no parla, sinó que es comunica dibuixant a una pissarra i per mitjà de la tècnica del senyalat.

Nosaltres vam fer una agenda d’assenyalat, i per emprar-la...
1) S’ha d’agafar la ma del nen, i senyalar-li l’activitat que va a fer.
2) Quan l’hagi feta, se li torna assenyalar l’activitat, i se li diu que ja l’ha finalitzat.
3) Llavors, es lleva el pictograma que ja ha fet, i s’indica una nova tasca.Com a activitat, vam fer la ruleta de les emocions, amb l’alegria, la tristor, la por, la sorpresa i l’enuig. És un joc per a grupets de 3 persones. Es fa girar la fletxa, i l’emoció que toqui, els nens l’han d’imitar.

En el cas de n’Àlex, li vam fer l’adaptació que consistiria en: el grup estaria format per ell i dos companys als quals no rebutja. N’Àlex fa girar la ruleta, i els seus companys li fan de referent a l’hora de representar l’emoció. Ell els ha d’imitar, tenint un mirall a on mirar-se per ajudar a la formació de l’autoimatge de l’infant.

COM S’HAN FET ELS RECURSOS: L’AGENDA D’ASSENYALAT

MATERIALS:
õ La tapa d’una llibreta qualsevol, més o menys de mida A4.
õ Pintura blava (o d’un altre color).
õ Pinzell
õ Velcro adhesiu.
õ Pictogrames (trets de diferents pàgines d’Internet, són un “remix” del que hem anat trobant).
õ Plàstic adhesiu (el típic que s’empra per a folrar llibres).


PROCEDIMENT:
1)       Un cop hem retallat la tapa de la llibreta, la pintem amb tempera blava i un pinzell. Perquè quedi amb aquest efecte d’aigües, funcionen els pinzells plans, quadrats.
2)     Es deixa eixugar la pintura, i s’aferren les tires de velcro.
3)     Es folren els pictogrames amb plàstic adhesiu.
4)     Damunt les tires de velcro s’aferren els pictogrames.
5)     Et... VOILÀ! Ja tenim una agenda de pictogrames.


COM S’HAN FET ELS RECURSOS: LA RULETA DE LES EMOCIONS
MATERIALS:
õ Un joc de “Twister”, emprarem la cara que no té colors.
õ Pintura lila (feta amb mescles. Pot ser d’un altre color).
õ Pinzell.
õ Barra adhesiva
õ Imatges de les emocions.
õ Plàstic adhesiu.
õ Llapis


PROCEDIMENT:
1)       Desmuntar la fletxa del “Twister”.
2)     Pintar la cara del joc que no té cap dibuix. Ho hem fet amb un pinzell pla.
3)     Aferrar amb barra adhesiva les imatges de les emocions.
4)     Folrar amb el plàstic adhesiu tot el tauler.
5)     Un cop folrat, es fa passar el llapis per el forat que hi ha enmig del tauler, que és on anirà la fletxa.
6)     Es munta la fletxa, de manera que quedi a la cara de la ruleta de les emocions.
7)     I c’ést fini!

*Truc: si teniu pressa perquè s’eixugui la pintura, podeu emprar un eixugador de cabells. Nata·

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada